KHÓA NHUỘM TÓC

KHÓA NHUỘM TÓC

KHÓA NHUỘM TÓC CHUYÊN NGHIỆP

o12v2_m_cz12_n_kv01_aussenwerbung
Nội dung học :
Nhuộm được tất cả các màu chuyên sâu thời trang trên tất cả các loại tóc bạc, nguyên thủy, tóc hư tổn.

Thời gian học :
Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng : 8h đến 11h
Chiều : 13h đến 16h
Tối : Từ 17h đến 20h

Học Phí : 1,500,000đ / 2 tuần

img20160601084820
88236191e21f033f8a35c588d6386ee7